Chúng tôi, những người tạo trang web FuSleep, với tư cách là người kiểm soát dữ liệu cá nhân, được cung cấp bởi bạn trong khi sử dụng Fusleep.com, đã phát triển Chính sách bảo mật này để dành cho bạn, Người dùng Trang web của chúng tôi.

Để bạn có thể hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như cho mục đích nhận được sự đồng ý của bạn cho mục đích quảng cáo. Chính sách này là một phần của Điều khoản dịch vụ của chúng tôi (Thỏa thuận trực tuyến), được đặt tại https://fusleep.com/dieu-khoan-dich-vu/ là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý.

1 – Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc nhận dạng (sau đây gọi là Chủ đề dữ liệu trực tuyến ). Một người tự nhiên có thể nhận dạng là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một mã định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể đối với vật lý, sinh lý, bản sắc di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của người tự nhiên đó (sau đây gọi là dữ liệu cá nhân trực tuyến ).

Để nâng cao chất lượng trang web và phục vụ độc giả tốt hơn, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân sau:

 • Tên;
 • Địa chỉ email; và
 • Thông tin khác do tự bạn cung cấp thêm (nếu có).

Đối với mục đích tiếp thị và nhắm mục tiêu lại, chúng tôi cũng thu thập thông tin theo dõi qua bên thứ ba như Facebook Pixel, Google Search Console.

2 – Căn cứ pháp lý để sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trên các căn cứ pháp lý sau:

 • việc xử lý là cần thiết để thực hiện Thỏa thuận mà bạn là một bên; và
 • bằng cách chấp nhận Chính sách bảo mật này, bạn đồng ý cho việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để nhắm mục tiêu lại và tiếp thị, bao gồm gửi bản tin và quảng cáo.

3 – Cách thu thập thông tin

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để lưu trữ và đôi khi để theo dõi thông tin người dùng. Cookie không cho chúng tôi biết địa chỉ email của bạn hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin này cho chúng tôi. 

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ Web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Một cookie chứa một số duy nhất cho phép Trang web nhận ra máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cả cookie tạm thời và liên tục; một cookie tạm thời theo dõi hoạt động của khách truy cập trong một phiên hoặc truy cập và nó sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Chúng tôi sử dụng chúng để cung cấp tính liên tục cho chuyến thăm của bạn khi bạn truy cập trang Trang web. 

Cookie liên tục cho phép chúng tôi theo dõi tên người dùng và mật khẩu của bạn (nếu bạn là người đăng ký) để bạn không phải nhập lại thông tin đó mỗi khi bạn truy cập. Chức năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt chứa thông tin về cách đặt trình duyệt của bạn thông báo cho bạn trước khi chấp nhận cookie hoặc tắt hoàn toàn cookie. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn sẽ không thể tận dụng các tính năng khác nhau trên Trang web có sẵn cho khách truy cập khác.

4 – Sử dụng thông tin được thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn. Cụ thể, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giúp cung cấp cho bạn thông tin có thể bạn quan tâm. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lấy và sử dụng cho mục đích quảng cáo bất kỳ và tất cả dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua việc sử dụng cookie và những thứ tương tự. 

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để giúp Trang web dễ sử dụng hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu bạn liên tục nhập cùng một thông tin; để thực hiện nghiên cứu và phân tích nhằm cải thiện Trang web; và để hiển thị nội dung và quảng cáo được tùy chỉnh theo sở thích và sở thích của bạn.

Nếu bạn muốn từ chối cookie của bên thứ ba, đây là một số tùy chọn:

Google cung cấp một bộ công cụ để kiểm soát cookie của nó:

 • Google Analytics, một công cụ được sử dụng để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web, cung cấp tiện ích bổ sung cho trình duyệt ngoài có thể tải xuống tại đây .
 • Trung tâm an toàn của Google có một công cụ nơi bạn có thể kiểm soát quảng cáo bạn thấy trên Google và kiểm soát dữ liệu được sử dụng để phân phát quảng cáo cho bạn. Nó có thể được tìm thấy ở đây .

Kiểm soát cookie cấp trình duyệt

Hầu hết các trình duyệt phổ biến cho phép bạn quản lý cài đặt cookie. Các cài đặt này thường có thể được tìm thấy trong menu ‘Cài đặt’, ‘Tùy chọn’ hoặc ‘Tùy chọn’ trên trình duyệt của bạn. Chúng tôi bao gồm các liên kết dưới đây để giúp bạn tìm các cài đặt cho một số trình duyệt phổ biến.

Nếu bạn quyết định từ chối sử dụng cookie, bạn có thể tiếp tục sử dụng trang web nhưng hãy nhớ rằng tất cả các điều khoản sử dụng khác sẽ vẫn được áp dụng.

5 – Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ không lưu giữ Dữ liệu Cá nhân lâu hơn mức cần thiết để chúng tôi đạt được các mục đích mà Dữ liệu Cá nhân được thu thập, đồng thời tuân thủ luật pháp hiện hành trong thời gian lưu giữ dữ liệu.

6 – Quyền của chủ thể dữ liệu

Bạn có quyền:

 1. Để được chúng tôi thông báo về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Thông tin này được chia sẻ với bạn thông qua Chính sách quyền riêng tư này;
 2. Quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn;
 3. Cải chính dữ liệu cá nhân không chính xác;
 4. Để xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định và không tuyệt đối;
 5. Để hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định và không tuyệt đối.

7 – Bảo mật

Chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị mất, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Thật không may, không có dữ liệu truyền qua Internet có thể được đảm bảo an toàn 100%. Theo đó, bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn chuyển đến chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào chúng tôi có được từ bạn do bạn sử dụng Trang web. 

CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT CỨ MỘT SỰ ĐẢM BẢO RÕ RÀNG HAY NGAY LẬP TỨC NÀO.

8 – Trang web của bên thứ ba

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang web. Chúng tôi chưa xem xét toàn diện tất cả các trang web của bên thứ ba này và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web nào, nội dung hoặc chính sách bảo mật của họ. 

Do đó, chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về họ, hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc sản phẩm hoặc tài liệu nào khác được tìm thấy ở đó hoặc bất kỳ kết quả nào có thể thu được từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với Trang web, bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc này.

9 – Cập nhật chính sách

Nếu có cập nhật các điều khoản của Chính sách này, chúng tôi sẽ đăng ngày sửa đổi bên dưới.

Cập nhật lần cuối ngày 01/01/2020